Propozycja doboru pieśni na IV niedzielę zwykłą, rok C

Wejście:

Niech oblicze Twe („Niepojęta Trójco”, s.289)

Dzisiejsza liturgia ukazuje nam Chrystusa – Zbawcę, Tego, który został posłany, aby nieść dobrą nowinę i nas wybawić. W antyfonie na wejście wołamy do Pana o ratunek, zaś w antyfonie na komunię słyszymy słowa: „Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu”. Proponujemy zatem rozpocząć Eucharystię od śpiewu, który nawiązuje do tego właśnie wołania.

Przygotowanie darów:

Miłujcie się wzajemnie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Podczas drugiego czytania słyszymy dziś Hymn o miłości św. Pawła. Możemy wykorzystać jego słowa i podczas przygotowania darów zaśpiewać pieśń Miłujcie się wzajemnie.

Komunia:

Tylko w Bogu (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W nawiązaniu do słów dzisiejszego psalmu, możemy w czasie komunii zaśpiewać pieśń Tylko w Bogu.

Wyjście:

Pan jest mocą („Niepojęta Trójco”, s.300)

W antyfonie na wejście słyszymy dziś słowa: „Ratuj nas Panie, nasz Boże, i zgromadź nas z krajów pogańskich, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twojej chwały”. Odwołując się do nich, proponujemy na zakończenie liturgii zaśpiewać pieśń, w której wychwalamy Pana za to, że to On jest naszą opoką.

 Monika Mystkowska

Zobacz także