Propozycja doboru pieśni na IV niedzielę zwykłą roku A

Wejście:

Błogosławieni ubodzy („Niepojęta Trójco”, s. 148)

W czasie dzisiejszej Ewangelii słuchamy tekstu błogosławieństw. Warto więc rozpocząć liturgię, śpiewając pieśń, która do nich nawiązuje.

Przygotowanie darów:

Niech oblicze Twe („Niepojęta Trójco”, s. 289)

W antyfonie na komunię słyszymy słowa: „Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą(…)”. Odwołując się do nich, w czasie przygotowania darów można zaśpiewać pieśń Niech oblicze Twe.

Komunia:

U Ciebie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 151)

W antyfonie na komunię wołamy do Pana: „(…) wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu”. Warto podczas komunii zaśpiewać pieśń, która powtarza to wołanie, w której wyrażamy swą ufność w Boże działanie.

Wyjście:

Laudate Dominum („Niepojęta Trójco”, s. 287)

Aklamacja przed Ewangelią zaprasza nas dziś do radości: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. Kończąc liturgię, można zaśpiewać pieśń, w której radośnie wychwalamy Pana.

 

Monika Mystkowska

Zobacz także