Propozycja doboru pieśni na IX niedzielę zwykłą roku A

Wejście: 

Kto się w opiekę („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 529)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Wejrzyj na mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Boże mój, spojrzyj na moją nędzę i utrapienie, i przebacz mi wszystkie grzechy”. Oddając się Bożej opiece, można rozpocząć liturgię śpiewem Kto się w opiekę.

Przygotowanie darów:

U Ciebie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 151)

W psalmie wołamy: „Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia”. Tymi samymi słowami możemy modlić się, śpiewając w czasie przygotowania darów pieśń U Ciebie Boże.

Komunia:

Miłosierny Pan i łaskawy („Niepojęta Trójco”, s. 150)

Antyfona na komunię mówi dziś o tym, że Pan Bóg wysłuchuje wszystkie nasze prośby: „Zaprawdę powiadam wam: Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie, a to się wam stanie”. Nawiązując do niej, proponujemy w czasie komunii pieśń Miłosierny Pan i łaskawy, w której mowa jest o wszystkich darach i łaskach, jakie otrzymujemy od Boga.

Wyjście:

Święta, Przeczysta Dziewico („Niepojęta Trójco”, s. 220)

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń maryjną Święta, Przeczysta Dziewico.

IX niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także