Propozycja doboru pieśni na Niedzielę Miłosierdzia

Wejście:

Oto jest dzień („Niepojęta Trójco”, s.199)

W antyfonie na wejście słyszymy dziś: „Radujcie się i dziękujcie Bogu, który was wezwał do królestwa niebieskiego. Alleluja”. Dzisiejszą liturgię można więc zacząć od śpiewu, który wprowadzi nas w tę wielkanocną radość.

Przygotowanie darów:

Na wieki będę wyśpiewywał (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W psalmie śpiewamy dziś: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”. Warto podczas przygotowania darów wybrać taką pieśń, która pozwoli nam wysławiać Boże Miłosierdzie; która zaakcentuje prawdę o Bożej miłości, jaką tej niedzieli słyszymy w Kościele.

Komunia:

Chrystus Pan zmartwychwstał („Śpiewnik kościelny”ks. J.Siedleckiego, wyd.XXXVIII, s.94)

W antyfonie na komunię słyszymy wyraźne nawiązanie do Ewangelii: „Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Warto podczas komunii zaśpiewać pieśń, w której wyznajemy naszą wiarę w Zmartwychwstanie Pańskie i dziękujemy Panu za to, co dla nas uczynił.

Wyjście:

Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały („Śpiewnik kościelny”ks. J.Siedleckiego, wyd.XXXVIII, s.95) lub Pokój wam (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń, w której dzielimy się radością ze Zmartwychwstania. Druga z pieśni, które proponujemy, nawiązuje do słów, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Niedz. Miłosierdzia Bożego
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także