Propozycja doboru pieśni na Niedzielę Palmową, rok A

Wejście: 

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem („Exultate Deo”, s. 388)

Wspominając wkroczenie Jezusa do Jerozolimy, przywołujemy postać Chrystusa jako Króla. W tym miejscu można więc zaśpiewać pieśń Chrystus Wodzem, Chrystus Królem.

Procesja z palmami:

Hosanna Filio Dawid („Niepojęta Trójco”, s.278)

Podczas procesji z palmami słyszymy antyfonę: „Hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O, Królu izraelski. Hosanna na wysokości”. Nawiązując do jej słów, można zaśpiewać pieśń, która bezpośrednio odnosi się do tych wydarzeń.

Przygotowanie darów:

Ludu mój, ludu („Exultate Deo”, s. 370)

Odwołując się do dzisiejszej Ewangelii, proponujemy w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń Ludu mój, ludu.

Komunia:

Dzięki Ci, Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Podczas komunii można zaśpiewać pieśń, w której wysławiamy Pana, dziękując Mu za Sakrament Eucharystii; za to, że odkupił nas swoją krwią.

Wyjście:

Płaczcie anieli

Na zakończenie proponujemy pieśń pasyjną.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

Niedziela Palmowa
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także