Propozycja doboru pieśni na Niedzielę Palmową

Wejście:

Wielki Psalm Wejścia („Niepojęta Trójco”, s.146)

W razie niemożliwości odbycia procesji, mszał przewiduje, iż śpiewa się psalm 24 (Bramy podnieście swe szczyty). Odwołując się do słów tego psalmu, można podczas wejścia zaśpiewać Wielki Psalm Wejścia.

Procesja z palmami:

Hosanna Filio Dawid („Niepojęta Trójco”, s.278)

Procesji z palmami towarzyszy antyfona: „Hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O, Królu izraelski. Hosanna na wysokości”. Nawiązując do jej słów, warto zaśpiewać pieśń, która bezpośrednio odnosi się do tych wydarzeń.

Przygotowanie darów:

Jużem dość pracował („Niepojęta Trójco”, s.182)

Słowa tej pieśni ukazują nam historię Jezusa, skupiają się przede wszystkim na Jego Męce.

Komunia:

Sławcie usta (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Podczas komunii proponujemy pieśń, w której wysławiamy Pana, dziękując Mu za Sakrament Eucharystii; wysławiamy Tego, który odkupił nas swoją krwią.

Wyjście:

Wisi na Krzyżu („Exulatate Deo”, s.279)

Na zakończenie proponujemy pieśń pasyjną, która mocno akcentuje główne przesłanie dzisiejszej liturgii.

Niedziela Palmowa
Teksty w formacie pdf

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także