Propozycja doboru pieśni na Niedzielę Świętej Rodziny, rok C

Wejście:

Anioł pasterzom mówił („Niepojęta Trójco”, s. 135; „Śpiewnik kościelny” ks. J.Siedlecki wyd. XXXVIII, s.20)

Nawiązując do dzisiejszej antyfony na wejście („Pasterze poszli z pośpiechem i znaleźli Maryję i Józefa, i Niemowlę złożone w żłobie”), proponujemy rozpocząć liturgię od pieśni Anioł pasterzom mówił.

Przygotowanie darów:

Gdy śliczna Panna („Niepojęta Trójco”, s.140)

Obchodzimy dziś święto Świętej Rodziny. Można zatem podczas przygotowania darów zaśpiewać kolędę, w której wspominamy również postać Maryi.

Komunia:

Dzisiaj w Betlejem („Exultate Deo”, s. 302)

W antyfonie po komunii słyszymy: „Nasz Bóg ukazał się na ziemi i przebywał wśród ludzi”. Głoszące tę radosną wieść, podczas komunii możemy wykonać kolędę Dzisiaj w Betlejem.

Wyjście:

Cicha noc („Exultate Deo”, s. 296)

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń, która nawiązuje do wydarzeń w Betlejem i niesie z sobą radość z narodzenia Pana.

Monika Mystkowska

Zobacz także