Propozycja doboru pieśni na Niedzielę Świętej Trójcy

Wejście:

Niepojęta Trójco

Obchodzimy dziś uroczystość Świętej Trójcy. W kolekcie słyszymy: „Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania”. Proponujemy rozpocząć Eucharystię od pieśni, w której oddajemy chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu.

Przygotowanie darów:

Idźcie na cały świat

W tym miejscu można zaśpiewać pieśń, która zawiera w sobie przesłanie, jakie słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.

Komunia:

Tylko w Bogu

Słyszymy dziś: „Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego”. Tę myśl niosą zarówno czytania, jak i psalm. Dlatego też na komunię proponujemy pieśń Tylko w Bogu, w której wyrażamy wiarę, że jedynie Bóg jest naszą ostoją i źródłem naszego zbawienia.

Wyjście:

Pan jest mocą

Na zakończenie proponujemy zaśpiewać pieśń, w której zawierzamy się Bogu i wyśpiewujemy Mu chwałę. Jednocześnie stanowi ona nawiązanie do myśli, którą usłyszeć można w dzisiejszym psalmie: „Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą”.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

Niedziela Świętej Trójcy
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także