Propozycja doboru pieśni na Niedzielę Zmartwychwstania (2007)

Wejście:

Chrystus zmartwychwstan jest („Niepojęta Trójco”, s.272; „Exultate Deo”, s. 179)

W dzisiejszej antyfonie na wejście słyszymy słowa: „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja”. Proponujemy na wejście pieśń, która powtarza te radosne słowa.

Przygotowanie darów:

Chrystus Pan zmartwychwstał („Exultate Deo”, s. 178)

Dzisiejsza kolekta głosi: „Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości”. Nawiązując do słów tej modlitwy, podczas przygotowania darów proponujemy pieśń, w której głosimy zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.

Komunia:

Dzięki Ci, Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Słowa psalmu głoszą: „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki”. Dziękujemy dziś Panu przede wszystkim za dar, jaki złożył ze swego życia. Można w czasie komunii zaśpiewać pieśń eucharystyczną, która głosi to nasze dziękczynienie.

Wyjście:

Otrzyjcie już łzy płaczący („Exultate Deo”, s. 185)

Dzisiejsza liturgia wzywa nas do radości. Na zakończenie warto zatem wykonać pieśń, która to wezwanie w sobie niesie.

Monika Mystkowska

Zobacz także