Propozycja doboru pieśni na Niedzielę Zmartwychwstania

Wejście:

Chrystus Pan Zmartwychwstał

Proponujemy rozpocząć dzisiejszą liturgię radośnie wyśpiewując tę prawdę, która została światu objawiona: nasz Pan zmartwychwstał, On pokonał śmierć i wyrwał człowieka z mocy grzechu.

Przygotowanie darów:

Sławię Cię Panie

W psalmie dziś wykonywanym wychwalamy Pana za wszystkie dobra, jakie okazał człowiekowi. Aby podkreślić moc naszego dziękczynienia, proponujemy podczas przygotowania darów śpiew, w którym sławimy Pana za to, że wybawił nas przez swoją śmierć na krzyżu.

Komunia:

Mój wiekuisty pasterz mię pasie („Niepojęta Trójco”, s. 238)

W tym miejscu proponujemy staropolską pieśń, która pokazuje nam Chrystusa jako dobrego Pasterza opiekującego się człowiekiem.

Wyjście:

Otrzyjcie już łzy płaczący

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń, która opowiada historię Zmartwychwstania Pańskiego.

Zobacz także