Propozycja doboru pieśni na Pasterkę

Wejście:

Wśród nocnej ciszy („Niepojęta Trójco”, s.137; „Śpiewnik kościelny” ks. J.Siedlecki, s.74)

W antyfonie na wejście słyszymy zachętę: „Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię”. Liturgię wigilijną warto rozpocząć od pieśni, która nawiązuje do tych tak ważnych dla nas wydarzeń, jakie przypominamy sobie podczas Eucharystii w tę świętą noc.

Przygotowanie darów:

Anioł pasterzom mówił („Exultate Deo”, s.294; „Śpiewnik kościelny” ks. J.Siedlecki, s.25; „Niepojęta Trójco”, s.135)

W czytaniu z Księgi proroka Izajasza słuchamy: „Dziecię nam się narodziło (…)”. Głośmy zatem tę radosną wieść, śpiewając podczas przygotowania darów pieśń Anioł pasterzom mówił.

Komunia:

Ten, który słowem („Niepojęta Trójco”, s.139)

Słyszymy podczas dzisiejszej liturgii o wielkiej łaskawości Boga, który posłał nam swojego Syna. W nawiązaniu do tych właśnie słów podczas komunii można zaśpiewać pieśń uwielbienia dla Boga, który obdarzył nas tak wielką miłością.

Wyjście:

Bóg się rodzi („Exultate Deo”, s.295; „Śpiewnik kościelny” ks. J.Siedlecki, s.29 )

Na zakończenie liturgii proponujemy wykonanie bardzo znanej kolędy, w której zanosimy do Dziecięcia prośbę, aby Ono błogosławiło cały nasz naród.

Zobacz także