Propozycja doboru pieśni na Poniedziałek Wielkanocny

Wejście:

Oto dzień radości (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Podczas śpiewu przed Ewangelią słyszymy: „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy”. Warto rozpocząć liturgię od pieśni, która przypomina nam o radosnym charakterze dni, które przeżywamy.

Przygotowanie darów:

Wstał Pan Chrystus („Exultate Deo”, s.194)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki. Alleluja”. Podczas przygotowania darów można wykonać pieśń, która głosi radość ze Zmartwychwstania.

Komunia:

Ty mieszkasz pośród nas („Niepojęta Trójco”, s.202)

W antyfonie na komunię słyszymy: „Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nie ma już nad Nim władzy. Alleluja”. Odnosząc się do tych słów, warto przypomnieć, że ta śmierć nas odrodziła i dała nam nowe życie.

Wyjście:

Zwycięzca śmierci („Exultate Deo”, s.199)

Na zakończenie proponujemy pieśń, która odwołuje się do wydarzeń, jakie celebrujemy.

Monika Mystkowska

Zobacz także

Propozycja doboru pieśni na Poniedziałek Wielkanocny

Zobacz także