Propozycja doboru pieśni na Popielec

Wejście:

Nawróć nas Panie

Wielokrotnie w dzisiejszej liturgii wołamy: „Przebacz nam, Panie”, „Bądź mi litościw”. W pierwszym czytaniu z Księgi Joela słyszymy natomiast: „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem(…)”. Proponujemy zatem rozpocząć liturgię Środy Popielcowej od pieśni Nawróć nas Panie.

Posypanie głów popiołem:

Modlitwa o skruchę
Converte nos
(śpiewnik „Niepojęta Trójco”, s.297)

Podczas posypania głów popiołem ponownie wołamy do Boga, aby skruszył nasze zatwardziałe serca, aby nas nawrócił. Słowa tych pieśni nawiązują również do psalmu, który śpiewamy w czasie dzisiejszej liturgii.

Przygotowanie darów:

Zbudź się, o śpiący

Słowa tej pieśni wzywają nas do odrzucenia życia w grzechu, do rezygnacji z ciemności, w której trwamy przez naszą zatwardziałość. Słyszymy: „Zbudź się, o śpiący, a zajaśnieje ci Chrystus”; porzuć grzeszne życie, przygotuj się na przyjście Pana.

Zbudź się o śpiący
fragment w formacie mp3

 

Komunia św.:

Miłosierny Pan i łaskawy (śpiewnik „Niepojęta Trójco”, s.150)

Ta pieśń nawiązuje do pierwszego czytania, w którym słyszymy: „On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości (…)”.

Wyjście:

Jezu Chryste Panie miły („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, s.113)
De profundis (śpiewnik „Niepojęta Trójco”, s.314)

W tym miejscu proponujemy do wyboru dwie pieśni. Obie odnoszą się do okresu, który dziś rozpoczynamy – wprowadzają nas w Wielki Post.

Fragment dźwiękowy utworu "Zbudź się, o śpiący" pochodzi z płyty "Pieśń o nadziei" Dawida Kusza OP. Płytę można zakupić w naszym sklepie internetowym.

Monika Mystkowska

 

Zobacz także