Propozycja doboru pieśni na Święto Chrztu Pańskiego, rok A

Wejście:

Niepojęta Trójco („Niepojęta Trójco”, s. 4)

W antyfonie na wejście słuchamy dziś słów: „Gdy Jezus został ochrzczony, otworzyły się niebiosa i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, i zabrzmiał głos Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Aby oddać hołd Trójcy Świętej, można rozpocząć liturgię Święta Chrztu Pańskiego śpiewem Niepojęta Trójco.

Przygotowanie darów:

Duch Pański nade mną (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W drugim czytaniu słuchamy o wybraniu Sługi Bożego, namaszczonego Duchem Świętym, którego Bóg powołał, by głosił światu Ewangelię i wykupił wszystkich grzeszników. Nawiązując do tych słów, można w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń Duch Pański nade mną.

Komunia:

Ten, który Słowem („Niepojęta Trójco”, s. 139)

W antyfonie na komunię słyszymy: „Oto Ten, o którym Jan powiedział: Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. Aklamacja przed Ewangelią mówi zaś: „Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. W czasie komunii można uwielbiać Boga za dar, który złożył ludzkości, ofiarując swego Syna, słowami pieśni Ten, który Słowem.

Wyjście:

Cała ziemio wołaj (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejszy psalm zachęca nas: „Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie chwałę Jego imieniu, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana”. Odpowiadając na to wołanie, można na zakończenie zaśpiewać pieśń Cała ziemio wołaj.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

Zobacz także