Propozycja doboru pieśni na Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, rok C.

Wejście: Twemu Sercu cześć składamy
Na rozpoczęcie liturgii proponuję pieśń bezpośrednio nawiązującą do dzisiejszej uroczystości. 

Przygotowanie darów: Pan jest mocą(Niepojęta Trójco, s. 300)

Komunia: Jezu, miłości Twej (Siedl.)
„Wielbimy cud, żeś się pokarmem stał…"

Uwielbienie: O Jezu (Niepojęta Trójco, s. 304)
Kanon, w którym prosimy, by Pan nas przemieniał na swoje podobieństwo. 

Wyjście: Nic nas nie zdoła (Niepojęta Trójco, s. 305) 

Monika Różańska

 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.