Propozycja doboru pieśni na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Obchodzimy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W kolekcie słuchamy słów: „Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo”.

Wejście: Bogurodzica („Niepojęta Trójco”, s.227; „Exultate Deo”, s. 538)

Obchodzimy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W kolekcie słuchamy słów: „Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo”. Na rozpoczęcie dzisiejszej liturgii proponujemy pieśń Bogurodzica.

Przygotowanie darów: Posłuchaj córko („Niepojęta Trójco”, s. 298)

W czasie psalmu słuchamy dziś słów: „Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga”. Odpowiadając na to wezwanie do wychwalania Pana, możemy podczas przygotowania darów zaśpiewać pieśń Posłuchaj córko.

Komunia: Duszo Chrystusowa („Exultate Deo”, s. 464)

W modlitwie po komunii prosimy: „Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz Ciałem i Krwią swoją: za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła”. W tę prośbę o uświęcenie możemy włączyć się, śpiewając podczas komunii pieśń Duszo Chrystusowa.

Wyjście: Z dawna Polski Tyś Królową („Exultate Deo”, s. 589)

Na zakończenie liturgii możemy zaśpiewać pieśń maryjną, w której w tę szczególną uroczystość oddajemy się pod opiekę Bożej Matki.

Monika Mystkowska

Zobacz także