Propozycja doboru pieśni na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja w Kościele Polskim jest obchodzony jako uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W 1656 roku król Jan Kazimierz ślubował: Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram.

Od tego dnia Maryja jest główną patronką naszego Kraju. Tytuł Królowej może budzić w nas uczucie onieśmielenia, ale Maryja nie jest surową Monarchinią; z czułością Matki zaprasza, byśmy razem z Nią, stojąc pod Krzyżem usłyszeli słowa naszego Pana: Niewiasto oto syn Twój, oto Matka twoja.

Wejście: Bogurodzica (mel. gregoriańska, Siedl.)

Hymn Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja towarzyszy naszemu narodowi od wieków i ma dla nas Polaków szczególną wartość. Nie jest to typowa pieśń maryjna, ale modlitwa skierowana jednocześnie do MaryiChrystusa. Rozpoczynając dzisiejszą liturgię, zapatrzeni w postawę Maryi, pełną zawierzenia i ufności, prośmy Boga słowami tej pieśni o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.

Przygotowanie darów: Jasnogórska, można Pani (Siedl.)

Maryja jest dla nas Królową, ale i najczulszą Matką. Uczestnicząc w dzisiejszej liturgii, wołajmy do Niej: My, Twe dzieci i poddani, w wiarę ojców zasłuchani, wyznajemy dziś na nowo, żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo!

Komunia: Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa (t. i mel. Siedl., opr.: R. Wędzicki OP, Niepojęta Trójco, t. II)

Wierzymy, że Jezus był prawdziwym człowiekiem; Jego eucharystyczne Ciało jest tym samym, które zrodziła Maryja. Pozostał z nami pod postacią chleba i wina byśmy mogli się Nim karmić, dlategomimo, iż antyfona na komunię przeznaczona na ten dzień brzmi: Najdostojniejsza Królowo świata, Maryjo, zawsze Dziewico, która porodziłaś Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi, wypraszaj nam pokój i zbawienie proponuję podczas komunii wykonać śpiew eucharystyczny.

Uwielbienie: Magnificat (opr. P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II); Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego (Siedl.)

Razem z Maryją, słowami Jej hymnu, uwielbiajmy Boga za wielkie rzeczy, których nieustannie dokonuje w życiu każdego z nas.

Zakończenie: Z dawna Polski Tyś Królową (Siedl.)

Kończąc dzisiejszą Eucharystię, raz jeszcze oddajmy nasz kraj i każdego z nas pod opiekę czułej Matki i Najdostojniejszej Królowej: miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 

Zobacz także