Propozycja doboru pieśni na Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wejście: 

Niechaj Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Obchodzimy dziś Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Antyfona na wejście mówi:Radujmy się w Panu w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, którzy własną krwią użyźnili Kościół, pili kielich Pański i stali się przyjaciółmi Boga”. Na wejście proponujemy więc pieśń Niechaj Cię Panie.

Przygotowanie darów:

Czym się Panu odpłacę (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W dzisiejszym psalmie słyszymy słowa: „Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach”. W nawiązaniu do nich proponujemy w czasie przygotowania darów pieśń Czym się Panu odpłacę.

Komunia:

Panie dobry jak chleb („Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 283)

Podczas dzisiejszej liturgii słyszymy słowa: „Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę”. Odwołując się do nich proponujemy w czasie komunii pieśń Panie dobry jak chleb.

Wyjście:

Będę Cię wielbił, mój Panie („Niepojęta Trójco”, s. 243; „Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 504)

Na zakończenie proponujemy wielbiącą Pana pieśń Będę Cię wielbił, mój Panie.Monika Mystkowska

Zobacz także