Propozycja doboru pieśni na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok C

Wejście: Królu niebieski, Pocieszycielu (Niepojęta Trójco, s. 207)
Na rozpoczęcie liturgii przyzywajmy obecności Tego, który „napełnił okrąg ziemi i ogarnia wszystko” (zob. Antyfona na wejście).

Przygotowanie darów: Obdarz nas, Panie (Niepojęta Trójco, s. 271)
W Ewangelii słyszymy o tym, jak Jezus przychodzi do uczniów, mimo drzwi zamkniętych, i mówi "Pokój wam". Prośmy dla nas o Ducha pokoju, aby i w naszych sercach dokonywał cudów, które działał w początkach głoszenia Ewangelii (zob. Kolekta).

Komunia: Radosna Światłości (Niepojęta Trójco, s. 192)
Wierząc, że tak jak pisał św. Paweł w Liście do Koryntian (II czytanie) „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus””, módlmy się, byśmy potrafili czerpać siłę z Jego życia (zob. 5 zwrotka).

Uwielbienie: Panu naszemu pieśni grajcie (Niepojęta Trójco, s. 294)

Wyjście: Idźcie na cały świat (Siedl., Exultate Deo)
W ewangelii Chrystus rozsyła uczniów mówiąc „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam". W nawiązaniu do tych słów, proponuję pieśń „Idźcie na cały świat”.

Monika Różańska

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.