Propozycja doboru pieśni na V Niedzielę Wielkanocną

Wejście:

Cała ziemio wołaj(ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda; na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość”. W nawiązaniu do tych słów na wejście proponujemy pieśń Cała ziemio wołaj.

Przygotowanie darów:

Miłujcie się wzajemnie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) lub Przykazanie nowe („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedlecki, wyd.XXXVI, s.583)

W aklamacji przed Ewangelią słyszymy: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. W czasie przygotowania darów można więc zaśpiewać pieśń, która mówi o miłości bliźniego.

Komunia:

Miłosierny Pan i łaskawy („Niepojeta Trójco”, s.150)

Przy wyborze pieśni na komunię zachęcamy do odniesienia się do słów psalmu: „Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy”.

Wyjście:

Niechaj Cię Panie (Psalm 145) (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W dzisiejszym psalmie słuchaliśmy słów: „Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę”. Odnosząc się do nich, na zakończenie można zaśpiewać pieśń Niechaj Cię Panie.

Monika Mystkowska

Zobacz także