Propozycja doboru pieśni na V Niedzielę Wielkanocy

Wejście:

Cała ziemio

W dzisiejszej antyfonie na wejście słyszymy: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda; na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość”. Kierując się tym wezwaniem, proponujemy rozpocząć dzisiejszą liturgię od pieśni Cała ziemio, w której wyśpiewujemy słowa zawarte w antyfonie.

Przygotowanie darów:

O Filii et filiae

Słyszymy w kolekcie, że Bóg uczynił nas swoimi dziećmi. On też zesłał nam swojego Syna-Zbawiciela, aby wybawić nas od grzechu. W pieśni O Filii et filiae wsłuchujemy się natomiast w zachętę do tego, byśmy my – Boże dzieci porzucili smutek grzechu i cieszyli się chwałą Zmartwychwstałego.

Komunia:

Czym się Panu odpłacę (Psalm 116)

Pieśń, którą proponujemy w tym miejscu stanowi dopełnienie dzisiejszego psalmu responsoryjnego. Przewodnią myślą obu tekstów jest bowiem wołanie o dziękczynienie, jakie powinniśmy składać Panu za wszystkie dobra, którymi nas obdarzył.

Wyjście:

Oto dzień radości

Na zakończenie Eucharystii proponujemy wielkanocną pieśń wychwalającą Pana – dawcę prawdziwego życia.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

Zwycięzca śmierci
O Filii et filiae
Sławię Cię Panie
Wysławiajmy Chrysta Pana
Ty mieszkasz pośród nas

V Niedziela Wielkanocy
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także