Propozycja doboru pieśni na V niedzielę Wielkanocną roku A

Wejście:

Ludu kapłański („Niepojęta Trójco”, s.122; „Exultate Deo”, s.412)

W antyfonie na wejście słyszymy wezwanie: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda; na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja”. Odpowiadając na nie, możemy rozpocząć liturgię śpiewem Ludu kapłański.

Przygotowanie darów:

Chrystus Zmartwychwstan jest („Niepojęta Trójco”, s.192; „Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVIII, s.95)

W czasie przygotowania darów proponujemy pieśń wielkanocną Chrystus Zmartwychwstan jest.

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na komunię słyszymy: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Alleluja”. Odnosząc się do niej możemy w czasie komunii zaśpiewać pieśń uwielbiającą Pana: Skosztujcie i zobaczcie.

Wyjście:

Wielkie są dzieła (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W psalmie słyszymy dziś słowa: „Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana”. Dziękując za niezmierzone Boże miłosierdzie, na zakończenie liturgii proponujemy pieśń Wielkie są dzieła.

V niedziela wielkanocna
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także