Propozycja doboru pieśni na V niedzielę Wielkiego Postu, rok B

Wejście:

Pieśń tęsknoty ("Niepojęta Trójco", s.266)

W tekstach liturgicznych tej niedzieli słyszymy zapewnienie, że ten, kto pójdzie za Jezusem, kto będzie wiernie Mu służył, odda Mu swoje życie, zyska życie wieczne. Dlatego warto dziś, deklarując swą wolę pójścia za Nim, wołać o zmiłowanie. Warto prosić Pana, aby On nas przemieniał, otwierał na działanie łaski. Proponujemy w tym miejscu wykonanie Pieśni tęsknoty – pieśni wołania o to, by Pan przyniósł nam ocalenie.

Przygotowanie darów:

Stwórz Boże („Niepojęta Trójco”, s. 292)

Pieśń ta stanowi nawiązanie do psalmu wykonywanego podczas dzisiejszej liturgii.

Komunia:

Dajesz Jezu Ciało Swe („Niepojęta Trójco”, s. 168)

Śpiewając tę eucharystyczną pieśń, odwołujemy się nie tylko do tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ale też wspominamy owo święte przymierze, którym jesteśmy z Chrystusem związani. To odwołanie wydaje się mieć szczególne znaczenie w kontekście dzisiejszego pierwszego czytania. Tam mowa jest o przymierzu, które Pan zawarł z Izraelem, czyniąc go swoim ludem i obiecując, że zgładzi ciężar ich win. Obietnicę ową wypełnił – dając światu swego umiłowanego Syna, który oczyścił nas z grzechu przez swoją świętą Krew.

Wyjście:

Wisi na krzyżu („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXIX, s. 146)

Teksty liturgiczne dzisiejszego dnia wprowadzają nas w tajemnicę krzyża. Wołamy do Pana, prosząc Go, aby oczyścił nas z grzechu, obmył z naszych win, ale jednocześnie wyraźnie słyszymy, że to odkupienie możemy otrzymać tylko w jeden sposób – przez krzyż, krzyż Chrystusa. Dlatego na zakończenie eucharystii proponujemy pieśń, która pozwoli nam głębiej przeżywać tę tajemnicę.

 

V nd. Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

 

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

Wejście: Zawitaj Ukrzyżowany („Niepojęta Trójco”, s. 184)
Ofiarowanie: Modlitwa o skruchę
Komunia: Sławcie usta
Wyjście: Na cześć krzyża

Zawitaj Ukrzyżowany
Fragm. z płyty "Sławcie usta"

Sławcie usta
Fragm. z płyty "Sławcie usta"

V nd. Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie plików pdf: Bożena Łysek i Michał Kłos

Zobacz także