Propozycja doboru pieśni na V niedzielę Wielkiego Postu

Wejście:

Zbudź się, o śpiący (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W dzisiejszej Ewangelii słuchamy o wskrzeszeniu Łazarza. Na rozpoczęcie liturgii proponujemy zatem pieśń Zbudź się, o śpiący, która wprowadza nas w tę Ewangelię.

Przygotowanie darów:

Ephata („Niepojęta Trójco”, s. 206)

W antyfonie na wejście słyszymy wołanie: „Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką”. Te słowa wołania możemy powtórzyć w czasie przygotowania darów, śpiewając pieśń Ephata.

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na komunię słyszymy obietnicę złożoną przez Pana: „Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. W czasie komunii proponujemy zatem pieśń, która będzie wychwalać Boga za Jego niezmierzoną dobroć.

Wyjście:

Na cześć Krzyża Świętego (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń, która wprowadza w tajemnicę Krzyża.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

V niedziela Wielkiego Postu
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także