Propozycja doboru pieśni na V niedzielę zwykłą, rok C

Wejście:

Przyjdźcie radośnie śpiewajmy hymn („Niepojęta Trójco”, s. 165)

W antyfonie na wejście słyszymy wezwanie: „Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem”. Odpowiadając na nie, możemy rozpocząć liturgię od śpiewu Przyjdźcie radośnie śpiewajmy hymn.

Przygotowanie darów:

Nie bój się („Niepojęta Trójco”, s. 295)

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy wezwanie do tego, aby odważnie podążać za Jezusem. Podczas przygotowania darów proponujemy zaśpiewać kanon Nie bój się, który nawiązuje do słów z Ewangelii.

Komunia:

Dajesz Jezu ciało swe („Niepojęta Trójco”, s. 168)

W modlitwie nad darami wypowiadane są dziś słowa „Panie, nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne, spraw, niech one staną się dla nas Sakramentem dającym życie wieczne”. Dziękując Bogu za ten dar, jaki dla nas przeznaczył, podczas komunii możemy zaśpiewać pieśń Dajesz Jezu ciało swe.

Wyjście:

Wielki jest Pan („Niepojęta Trójco”, s. 152)

W dzisiejszym psalmie słyszymy: „Będę Cię sławił, Panie, z całego serca”. Proponujemy zakończyć Eucharystię śpiewem, którym wychwalamy Pana, oddajemy należną Mu cześć.

 

Monika Mystkowska

 

Zobacz także