Propozycja doboru pieśni na VI Niedzielę Wielkanocną

Wejście:

Chwała Tobie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 163)

W antyfonie na wejście słyszymy wezwanie: „Głoście radosną nowinę, niech będzie słyszana, po krańce ziemi rozpowiadajcie, że Pan wyzwolił swój naród”. Można na rozpoczęcie Eucharystii zaśpiewać pieśń Chwała Tobie Boże, która wysławia Pana – Zbawcę.

Przygotowanie darów:

Kto nie miłuje („Niepojęta Trójco”, s. 275)

W aklamacji przed Ewangelią słyszymy: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy”. Warto przypomnieć o tym wezwaniu do miłości, śpiewając podczas przygotowania darów pieśń o miłości Boga lub bliźniego.

Komunia:

Panie mój, nie jestem godzien („Niepojęta Trójco”, s. 172)

W antyfonie na komunię słuchamy obietnicy: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a On wam da innego Pocieszyciela, aby z wami był na zawsze”. Na komunię proponujemy pieśń, która przypomina nam, jak wielką ofiarę w swej miłości złożył za nas Chrystus, ale też i mówi o Duchu-Pocieszycielu, przez którego Chrystus prowadzi nas ku Ojcu.

Wyjście:

Niechaj Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W psalmie powtarzamy dziś słowa: „Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże”. Odwołując się do nich, na zakończenie liturgii można zaśpiewać pieśń Niechaj Cię Panie.

VI niedziela wielkanocna
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także