Propozycja doboru pieśni na VI Niedzielę Wielkanocy

Wejście:

Cała ziemio

Dzisiejszą liturgię proponujemy rozpocząć od śpiewu, którego słowa słyszymy również w wykonywanym dziś psalmie.

 

Przygotowanie darów:

Bóg jest miłością

Zarówno drugim czytaniu jak i w Ewangelii słyszymy, że Bóg jest miłością i do miłości nas stworzył. Dlatego też podczas przygotowania darów proponujemy zaśpiewać pieśń, która głosi tę Bożą miłość.

Komunia:

Panie mój, nie jestem godzien

W tym miejscu proponujemy pieśń eucharystyczną, której słowa podkreślają jak ważny jest dla nas moment spotkania z Chrystusem.

Wyjście:

Regnavit Dominus

Na zakończenie Eucharystii warto wykonać pieśń, która przypomni o tym, że nadal trwamy w wielkanocnej radości ze Zmartwychwstania Pana.

 

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

Ludu kapłański
O filii et filiae
Dzięki Ci Panie
Wielkie są dzieła
Wysławiajcie Pana

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także