Propozycja doboru pieśni na VI niedzielę Wielkanocną, rok B

Już szósty tydzień Kościół świętuje zwycięstwo Pana nad ciemnością. W miarę zbliżania się końca okresu Wielkanocnego Liturgia Słowa przygotowuje nas także do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Głoście radosną nowinę, * niech będzie słyszana, * po krańce ziemi rozpowiadajcie, * że Pan wyzwolił swój naród. * Alleluja.

Już szósty tydzień Kościół świętuje zwycięstwo Pana nad ciemnością. W miarę zbliżania się końca okresu Wielkanocnego Liturgia Słowa przygotowuje nas także do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Dzisiejsza niedziela mówi również o najważniejszym dla Chrześcijan przykazaniu – przykazaniu miłości wzajemnej. Są to zapewne trzy najważniejsze elementy dzisiejszej liturgii, którym warto podporządkować dobór pieśni liturgicznych.

Wejście: Oto jest dzień (t.: Liturgia Godzin, m.: B. Korejs, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II, s. 334) Ta pieśń równocześnie nawiązuje do antyfony na wejście oraz przypomina o tym, że Okres Wielkanocny nadal trwa, wobec czego Kościół w sposób wyjątkowy cieszy się ze Zmartwychwstania. Warto zaśpiewać szczególnie zwrotki nr 1–4, które mówią o tym, że Pan wyswobodził swój lud.

Przygotowanie darów: Przykazanie nowe daję wam (m.: Z. Jasnota, śpiewnik Siedlecki) W nawiązaniu do dzisiejszego fragmentu Ewangelii zaśpiewajmy pieśń, której przesłaniem jest przykazanie miłości wzajemnej. Niech wybrzmi szczególnie refren, który może być wielokrotnie powtarzany. Myślę, że warto zaśpiewać tę pieśń uroczyście, powoli, z możliwie dobrym przekazem tekstu.

Komunia: Panie, nie jestem godzien (t. zwrotek: św. Efrem, m.: P. Bębenek, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II, s. 352) Antyfona na komunię mówi, że Jezus obiecał Ducha Świętego wszystkim, którzy będą się na niego otwierać. Śpiewając tę pieśń, przypomnijmy sobie, że życie w komunii z Bogiem to potężny dar, który otwiera nas na łaskę Ducha. Te treści wybrzmiewają szczególnie w trzech pierwszych zwrotkach zaproponowanej pieśni.

Uwielbienie: Bóg jest miłością (m.: Taize, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II, s. 399) „Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” – święty Jan w drugim czytaniu bardzo wyraźnie radzi, jak szukać Boga. Warto zaśpiewać pieśń, która w prosty sposób przekazuje wielką tajemnicę o Bogu, który jest Miłością.

Wyjście: Niebo wysokie, raduj się (m.: E. Daniel, t. i opr.: D. Kusz OP, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II, s. 330) Na wyjście proponuję wybrać pieśń pod zgromadzenie wiernych. Kończy się Okres Wielkanocny – jeżeli w parafii są pieśni wielkanocne, którymi lud szczególnie lubi się modlić – myślę że warto je dziś zaśpiewać. Z kolei w parafiach ze szczególnie rozwiniętą tradycją śpiewu pieśni maryjnych w maju proponuję zaśpiewanie pieśni pochwalnej na cześć Najświętszej Maryi Panny, np. Chwalcie łąki umajone. Niech śpiew na wyjście VI niedzieli wielkanocnej będzie śpiewem całego zgromadzenia, wychwalającym Pana i wzbudzającym naszą wdzięczność ku Niemu.

Zobacz także