Propozycja doboru pieśni na VIII niedzielę zwykłą roku A

Wejście: 

Kto się w opiekę („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 529)

W antyfonie na wejście słyszymy słowa: „Pan jest moim obrońcą. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, ocalił mnie, gdyż mnie miłuje”. Proponujemy zatem rozpocząć liturgię pieśnią Kto się w opiekę.

Przygotowanie darów:

U Ciebie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 151)

W czasie psalmu powtarzamy słowa: „Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza”. Nawiązując do nich, proponujemy w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń U Ciebie Boże.

Komunia:

Witaj Pokarmie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na komunię słyszymy słowa: „Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem, i psalm zagram imieniu Najwyższego Pana”. Natomiast w modlitwie po komunii: „Posileni Chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię miłosierny Boże, spraw, aby Sakrament, który jest naszym Pokarmem na ziemi, zapewnił nam udział w życiu wiecznym”. Dziękując Bogu za dar, jaki składa nam z samego siebie, proponujemy w czasie komunii zaśpiewać pieśń Witaj Pokarmie.

Wyjście:

Pan jest mocą („Niepojęta Trójco”, s. 300)

Dzisiejsza liturgia niesie ze sobą przesłanie, które mówi nam, że Bóg jest mocą i nie opuszcza swojego ludu. Dlatego na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń Pan jest mocą.

Repertuar, który będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30 (będzie to msza prymicyjna wyświęconych 24.V. ojców):

Wejście: Ludu kapłański
Przygotowanie darów: Tylko w Bogu
Komunia: Witaj Pokarmie
Dziękczynienie: O salutaris
Wyjście: Wielkie są dzieła
 

VIII niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także