Propozycja doboru pieśni na Wniebowstąpienie Pańskie

Wejście:

Pan króluje („Niepojęta Trójco”, s. 159)

W dzisiejszym psalmie słyszymy zachętę: „Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie!”. Odnosząc się do tych słów, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Pan króluje.

Przygotowanie darów:

Idźcie na cały świat („Exultate Deo”, s. 398)

W aklamacji przed Ewangelią słyszymy: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. To przesłanie powtarza się również w Ewangelii. Dlatego też w czasie przygotowania darów proponujemy pieśń Idźcie na cały świat.

Komunia:

Czym się Panu odpłacę (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na komunię słyszymy zapowiedź: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Odnosząc się do niej, możemy w czasie komunii zaśpiewać pieśń Czym się Panu odpłacę.

Wyjście:

Chwalcie Pana wszystkie ludy (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń wielbiącą Boga – Chwalcie Pana wszystkie ludy.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

 
Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Zobacz także