Propozycja doboru pieśni na X niedzielę zwykłą, rok C

Wejście:

Zbudź się, o śpiący (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Nieprzyjaciele, którzy mnie osaczają, chwieją się i padają”. Motywem, który powraca w dzisiejszej liturgii słowa jest motyw wskrzeszenia: w pierwszym czytaniu słuchamy o wskrzeszeniu dziecka przez proroka Eliasza, Ewangelia zaś przywołuje historię Jezusa, który wskrzesza młodzieńca z Nain. Odwołując się zarówno do antyfony na wejście, jak i do czytania i Ewangelii, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Zbudź się, o śpiący, który nawiązuje do tych motywów.

Przygotowanie darów:

Kto się w opiekę („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 529)

Dzisiejsza liturgia skupia się wokół prawdy o Bożej opiece. Podczas drugiego czytania zapoznajemy się z historią św. Pawła, którego Bóg powołał swą szczególną łaską, w psalmie zaś wychwalamy Pana za to, że nas wybawił i uchronił przed wrogami. Na przygotowanie darów proponujemy więc pieśń Kto się w opiekę.

Komunia:

Panie mój, nie jestem godzien („Niepojęta Trójco”, s. 172)

Podczas komunii proponujemy pieśń, w której głosimy prawdę o tym, że to Chrystus jest naszym Wskrzesicielem, Tym, który nas wybawił.

Wyjście:

Sławię Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W dzisiejszym psalmie powtarzamy słowa: „Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś”. Nawiązując do nich, na zakończenie liturgii proponujemy pieśń Sławię Cię Panie.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętych o godz. 10.30 i 12.00.

X niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także