Propozycja doboru pieśni na X niedzielę zwykłą roku A

Wejście: 

Chwała Tobie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 163)

Dzisiejsza antyfona na wejście głosi: „Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Nieprzyjaciele, którzy mnie osaczają, chwieją się i padają”. Dziękując za tę opiekę, proponujemy rozpocząć liturgię pieśnią głoszącą chwałę Pana – Chwała Tobie Boże.

Przygotowanie darów:

Miłosierny Pan i łaskawy („Niepojęta Trójco”, s. 150)

Dzisiejsza Ewangelia głosi: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. Cała liturgia niesie ze sobą myśl o wszystkich dobrodziejstwach, jakie otrzymujemy od Pana. Uwielbiając go za wszystkie łaski, proponujemy w czasie przygotowania darów pieśń Miłosierny Pan i łaskawy.

Komunia:

Kantyk Tobiasza (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Antyfona na komunię głosi: „Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. W czasie komunii proponujemy pieśń, w której uwielbiamy Pana za Jego niezmierzoną miłość.

Wyjście:

Sławię Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejszy psalm nawołuje nas do dziękczynienia: „Bogu składaj ofiarę dziękczynną”. Na zakończenie liturgii proponujemy więc pieśń Sławię Cię Panie.

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Zobacz także