Propozycja doboru pieśni na XI Niedzielę zwykłą, rok C.

Każdy z nas potrzebuje nawrócenia, bo każdy z nas jest grzesznikiem. Prawdziwa przemiana naszych serc może dokonać się w nas tylko wtedy, kiedy staniemy przed sobą w prawdzie i uznamy swój grzech, swoją słabość przed Panem. Wzbudźmy w sobie szczery żal za grzechy i zechciejmy usłyszeć słowa Mistrza, które usłyszała kobieta z dzisiejszej Ewangelii: «Twoje grzechy są odpuszczone», «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju».

Wejście: Boże w dobroci ( zwrotki 1, 3, 4)

Boże lud Twój (Exsultate Deo, str. 335)
Każdy z nas potrzebuje nawrócenia, bo każdy z nas jest grzesznikiem. Prawdziwa przemiana naszych serc może dokonać się w nas tylko wtedy, kiedy staniemy przed sobą w prawdzie i uznamy swój grzech, swoją słabość przed Panem. Wzbudźmy w sobie szczery żal za grzechy i zechciejmy usłyszeć słowa Mistrza, które usłyszała kobieta z dzisiejszej Ewangelii: «Twoje grzechy są odpuszczone», «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju». 

Przygotowanie darów: Pokładam w Panu ufność mą (szczególnie zwrotka 2) (Exsultate Deo, str. 443)

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zawierzmy Panu swoje grzeszne życie i ufajmy, że On w swoim wielkim miłosierdziu przebaczy nam grzech, że spojrzy na nas łaskawym okiem, podniesie z kolejnego upadku i zaprowadzi wprost w ramiona kochającego Ojca. "Idź w pokoju, Twoja wiara cię ocaliła" 

Komunia: Zbliżam się w pokorze (Siedl.) 

Hymn etiopski (Niepojęta Trójco, str. 168) 

Panie mój, nie jestem godzien (Niepojęta Trójco, str. 172)
Bóg w nieskończonej swojej miłości został z nami pod postacią Chleba. Pozwala nam, grzesznym, karmić się swoim Ciałem, które pali ciernie grzechów. Zbliżmy się z pokorą i w uniżeniu do eucharystycznego stołu i choć nie godni, to kosztujmy dobroci Pana. 

Uwielbienie: Najwyższemu Panu chwała, alleluja (Exsultate Deo, str. 110, zw. 1 i 6)
Uwielbiajmy Pana za każdy grzech przebaczony. 

Wyjście: Miłosierny Pan i łaskawy (Niepojęta Trójco, str. 150)
"On odpuszcza wszystkie Twoje winy (…) nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca." 

Kochajmy Pana (Siedl.) (zwrotka 1 i 3)
Serce Jezusa jest schronieniem dla wszystkich grzeszników. Modlimy się w litanii do Serca Jezusowego: Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzi, przebłaganie za grzechy nasze. Serce Boże jest czystą Krynicą, w której możemy obmyć swoje dusze zmazane.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.

Propozycja doboru pieśni na XI niedzielę zwykłą, rok C

Zobacz także