Propozycja doboru pieśni na XI niedzielę zwykłą roku A

Wejście: 

Ludu kapłański („Niepojęta Trójco”, s.122; „Exultate Deo”, s.412)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco”. Natomiast w czytaniu słuchamy obietnic, które Bóg składa ludowi wybranemu, zaś podczas psalmu powtarzamy słowa: „My ludem Pana i jego owcami”. Aby dać świadectwo temu, że rzeczywiście czujemy swą przynależność do ludu Bożego, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Ludu kapłański.

Przygotowanie darów:

Idźcie na cały świat („Exultate Deo”, s. 398)

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy opowieść o rozesłaniu Apostołów, którzy wyruszają w świat, aby nauczać. Nawiązując do tych wydarzeń, proponujemy w czasie przygotowania darów pieśń Idźcie na cały świat.

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Antyfona na komunię głosi: „O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, po wszystkie dni mego życia”. Wychwalając Pana za Jego dobroć, można w czasie komunii zaśpiewać pieśń Skosztujcie i zobaczcie.

Wyjście:

Cała ziemio wołaj (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W dzisiejszym psalmie słyszymy zachętę: „Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie(…).Chwalcie i błogosławcie Jego imię”. Na zakończenie liturgii proponujemy więc wysławiającą Pana pieśń Cała ziemio wołaj.

XI niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także