Propozycja doboru pieśni na XII niedzielę zwykłą roku A

Wejście: 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn („Niepojęta Trójco”, s. 165)

W dzisiejszej antyfonie na wejście słyszymy: „Pan jest mocą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu, weź ich w opiekę na wieki”. Nawiązując do tych słów, proponujemy rozpocząć liturgię pieśnią Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn, w której wychwalamy Pana za Jego dobroć i opiekę.

Przygotowanie darów:

U Ciebie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 151)

W psalmie wołamy dziś do Pana słowami: „W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie. Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość, spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia”. Nawiązując do nich, w czasie przygotowania darów proponujemy pieśń U Ciebie Boże.

Komunia:

Dzięki Ci Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Antyfona na komunię mówi: „Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie”. Dziękując Bogu za pokarm, który nam daje, możemy w czasie komunii zaśpiewać pieśń Dzięki Ci Panie.

Wyjście:

Wielkie są dzieła (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń wychwalającą Boga – Wielkie są dzieła.

XII niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także