Propozycja doboru pieśni na XII niedzielę zwykłą

Wejście:

Kto się w opiekę
W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa jako opiekuna, który w chwili zagrożenia przychodzi z pomocą. Dlatego proponujemy rozpocząć liturgię od śpiewu Kto się w opiekę, aby zaakcentować ten fakt, że trwamy w wierze, iż nie jesteśmy sami, gdyż ktoś czuwa nad naszym losem.

Przygotowanie darów:

Pieśń o nadziei

W psalmie wsławialiśmy Boga za Jego nieskończone miłosierdzie. Również podczas przygotowania darów możemy dziękować Panu za to, jak bardzo jest dla nas miłosierny, śpiewając Pieśń o nadziei.

Komunia:

Hymn etiopski

Dzisiejsza antyfona na komunię głosi: „Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie”. Można zatem podczas komunii zaśpiewać pieśń, w której dziękujemy Panu za to, że obdarza nas pokarmem dających życie.

Wyjście:

Pan jest mocą

Rozpoczynając tę Eucharystię, w antyfonie na wejście słyszeliśmy: „Pan jest mocą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu, weź ich w opiekę na wieki”. Tę prawdę warto raz jeszcze podkreślić na koniec, oddając się pod opiekę Pana.

Monika Mystkowska

Zobacz także