Propozycja doboru pieśni na XIII niedzielę zwykłą, rok C

Wejście:

Głoś imię Pana („Niepojęta Trójco”, s. 153; „Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 525)

Antyfona na wejście zachęca nas: „Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu”. Przyłączając się do tego radosnego wołania na cześć Pana, możemy rozpocząć dzisiejszą liturgię śpiewem Głoś imię Pana.

Przygotowanie darów:

Twoje Słowo („Niepojęta Trójco”, s. 304)

Podczas śpiewu przed Ewangelią słuchaliśmy słów: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego”. Odwołując się do nich, można w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń Twoje Słowo.

Komunia:

Miłosierny Pan i łaskawy („Niepojęta Trójco”, s. 150)

W antyfonie na komunię słyszymy słowa: „Błogosław, duszo moja, Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego”. Te słowa możemy powtórzyć, śpiewając w czasie komunii pieśń Miłosierny Pan i łaskawy.

Wyjście:

Będę Cię wielbił, mój Panie („Niepojęta Trójco”, s. 243; „Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 504)

Odwołując się do dzisiejszej antyfony na wejście oraz psalmu, który wielbił Boga, na zakończenie liturgii można zaśpiewać pieśń Będę Cię wielbił, mój Panie.

 
Monika Mystkowska

Zobacz także