Propozycja doboru pieśni na XIII niedzielę zwykłą

Wejście:

Wielki jest Pan

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa jako uzdrowiciela. Słyszymy: „Nie bój się, tylko wierz”. Możemy rozpocząć liturgię śpiewając pieśń Wielki jest Pan, w której wyrażamy naszą wiarę w Tego, który wszystko może zdziałać, dla którego nie ma nic niemożliwego.

Przygotowanie darów:

Ojcze spraw

W antyfonie na komunię słyszymy: „Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. Wołajmy więc do Boga o jedność wszystkich ludzi.

Ojcze spraw
Z płyty "Sławcie usta"

 

Komunia:

Panie mój, nie jestem godzien

Przyjmując Ciało Pańskie prosimy o to, by ten Pokarm odnowił nas, uzdrowił to, co jest w nas złe, abyśmy „(…)nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki” (z modlitwy po komunii).

Wyjście:

Sławię Cię Panie

Kończąc Eucharystię możemy wysławiać Pana słowami, które słyszeliśmy w psalmie.

Sławię Cię Panie
Z płyty "Pieśn o nadziei"

Monika Mystkowska

Zobacz także