Propozycja doboru pieśni na XIV niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Duch Pański nade mną

W śpiewie przed dzisiejszą Ewangelią słyszymy słowa wypowiedziane przez Jezusa: „Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”. Warto w śpiewie na wejście zaakcentować te słowa, abyśmy mogli bardziej wsłuchać się w to, co Jezus chce nam dziś powiedzieć, abyśmy nie z obojętnością, ale z zaangażowaniem wsłuchiwali się w słowa, które On nam przekazuje.

Przygotowanie darów:

Będę śpiewał Tobie

W antyfonie na wejście można dziś przeczytać: „Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości”. Tę wielką ufność w Boże miłosierdzie akcentuje także psalm. Podczas przygotowania darów można więc zaśpiewać pieśń, w której wyrażamy nasze przekonanie o tym, że Pan jest naszą ostoją, że to On kieruje naszym losem.

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie

W antyfonie na komunię słyszymy: „Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę”. Można zatem zaśpiewać w tym miejscu pieśń, która opiera się na tych właśnie słowach.

Wyjście:

Będę Cię wielbił, mój Panie

W modlitwie po komunii słyszymy zachętę: „Posileni tak wielkimi Darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić”. Na zakończenie Eucharystii warto zatem zaśpiewać pieśń, która wychwalać będzie Pana za wszystkie Jego dary.

Zobacz także