Propozycja doboru pieśni na XIV niedzielę zwykłą

Wejście:

Wielki Psalm Wejścia („Niepojęta Trójco”, s. 146)

W dzisiejszej antyfonie na wejście słuchamy słów: „Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości”. Odwołując się do jej treści, można rozpocząć liturgię śpiewem, który głosi chwałę Pana – Wielkim Psalmem Wejścia.

Przygotowanie darów:

Idźcie na cały świat („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 526)

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, w czasie przygotowania darów można zaśpiewać pieśń Idźcie na cały świat.

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie („Niepojęta Trójco”, s. 174)

W antyfonie na komunię słyszymy słowa:Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę”. Kierując się nimi, można w czasie komunii zaśpiewać pieśń Skosztujcie i zobaczcie.

Wyjście:

Niechaj cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Podczas dzisiejszego psalmu wychwalamy Pana słowami: „Niech cała ziemia chwali swego Boga”. Odnosząc się do nich, proponujemy na zakończenie liturgii pieśń Niechaj cię Panie.

 
Monika Mystkowska

Zobacz także