Propozycja doboru pieśni na XIX niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Oto jest dzień

Na rozpoczęcie Eucharystii proponujemy pieśń wychwalającą Pana i głoszącą Jego wielkość.

Przygotowanie darów:

Miłujcie się wzajemnie

W drugim czytaniu słyszymy zachętę do tego, by naśladować Boga. Owo naśladownictwo ma się realizować przez wzajemną miłość. Można w nawiązaniu do tego przesłania podczas przygotowania darów zaśpiewać pieśń Miłujcie się wzajemnie.

Komunia:

Jam jest Chlebem żywym

Słuchamy dziś o Chrystusie jako Chlebie życia. W aklamacji przed Ewangelią śpiewamy: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Proponujemy zatem podczas komunii zaśpiewać pieśń Jam jest Chlebem żywym.

Wyjście:

Nieście chwałę mocarze

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń uwielbiającą Pana.

Monika Mystkowska

Zobacz także