Propozycja doboru pieśni na XIX niedzielę zwykłą roku A

Wejście: 

Pod Twą obronę Ojcze na niebie („Exultate Deo”, s. 427)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. Powstań, Boże, broń swojej sprawy i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają”. Nawiązując do tych słów, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Pod Twą obronę Ojcze na niebie.

Przygotowanie darów:

Pokładam w Panu ufność mą („Exultate Deo”, s. 523)

W aklamacji przed Ewangelią słyszymy słowa: „Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu”. Odnosząc się do nich, proponujemy w czasie przygotowania darów pieśń Pokładam w Panu ufność mą.

Komunia:

Hymn etiopski („Niepojęta Trójco”, s. 168)

Antyfona na komunię mówi: „Chlebem, który dam, jest moje Ciało za życie świata”. Nawiązując do niej, proponujemy w czasie komunii Hymn etiopski.

Wyjście:

Głoś imię Pana („Exultate Deo”, s. 396)

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń Głoś imię Pana.

Monika Mystkowska

Zobacz także