Propozycja doboru pieśni na XIX niedzielę zwykłą

Wejście:

Pokładam w Panu ufność („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 517)

Dzisiejsza antyfona na wejście głosi: „Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. Powstań, Boże, broń swojej sprawy i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają”. Rozpoczynając liturgię, możemy zatem zaśpiewać pieśń, w której mówimy o swej ufności w Bożą wolę.

Przygotowanie darów:

Czym się Panu odpłacę (Psalm 116)(ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Odwołując się do słów antyfony na wejście oraz modlitwy nad darami, w czasie przygotowania darów proponujemy pieśń Czym się Panu odpłacę.

Komunia:

Jam jest chlebem żywym („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 260)

W antyfonie na komunię słyszymy: „Chlebem, który dam, jest moje Ciało za życie świata”. W czasie komunii proponujemy pieśń Jam jest chlebem żywym, której słowa odnoszą się do tej antyfony.

Wyjście:

Pan jest mocą („Niepojęta Trójco”, s. 300)

Nawiązując do słów psalmu, który głosi: „Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą”, na zakończenie liturgii można zaśpiewać pieśń Pan jest mocą.

Monika Mystkowska

Zobacz także