Propozycja doboru pieśni na XV niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Łaska Pana

W drugim czytaniu słyszymy dziś o wielkim miłosierdziu Boga, który uczynił nas swoimi dziećmi i zesłał swego Syna, aby nas odkupić. Na nas wylał bogactwo swej łaski. Rozpoczynając dzisiejszą liturgię, wołajmy zatem o to, abyśmy potrafili otwierać się na tę łaskę, abyśmy umieli postępować zgodnie z Bożą wolą.

Przygotowanie darów:

Twoje Słowo

W kolekcie słyszymy słowa: „Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości(…)”. Motyw światła pojawia się również w śpiewie przed Ewangelią: „Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania”. Warto podczas dzisiejszej liturgii zaakcentować to, że Pan jest naszym światłem, że tylko dzięki Niemu nie błądzimy w ciemności grzechu.

Komunia:

Tylko w Bogu

W antyfonie na komunię można usłyszeć: „Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta: przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie”. Odwołując się do tych słów, można na komunię zaśpiewać pieśń, która wysławia Pana jako źródło naszego pokoju; jako Tego, który stoi na straży naszego bezpieczeństwa i jest dla nas opoką.

Wyjście:

Głos imię Pana

Na zakończenie proponujemy pieśń, która wychwala Boga, jest hymnem wdzięczności za wszystkie dobra, jakie otrzymał od Niego człowiek. Tu też pojawia się tak istotny w dzisiejszej liturgii motyw światła.

Zobacz także