Propozycja doboru pieśni na XV niedzielę zwykłą roku A

Wejście:

Niech oblicze Twe („Niepojęta Trójco”, s. 289)

Antyfona na wejście głosi: „W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, nasycę się Twym widokiem, gdy ukaże się Twoja chwała”. Proponujemy wiec rozpocząć liturgię śpiewem Niech oblicze Twe.

Przygotowanie darów:

Idźcie na cały świat („Exultate Deo”, s. 398)

W czasie aklamacji przed Ewangelią słuchamy słów: „Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki”. Nawiązując do nich, proponujemy w czasie przygotowania darów pieśń Idźcie na cały świat.

Komunia:

Miłujcie się wzajemnie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na komunię słyszymy słowa:„Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. W czasie komunii proponujemy nawiązującą do nich pieśń Miłujcie się wzajemnie.

Wyjście:

Laudate Dominum („Niepojęta Trójco”, s. 287)

Na zakończenie proponujemy pieśń wychwalającą Pana Laudate Dominum.Monika Mystkowska

Zobacz także