Propozycja doboru pieśni na XV niedzielę zwykłą roku C

Wejście:

Niech oblicze Twe („Niepojęta Trójco”, s. 289)

W antyfonie na wejście słuchamy słów: „W sprawiedliwości ujrzę Twoje oblicze, nasycę się Twym widokiem, gdy ukaże się Twoja chwała”. Odnosząc się do tych słów, możemy rozpocząć liturgię śpiewem Niech oblicze Twe.

Przygotowanie darów:

Przykazanie nowe daję wam („Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 543)

W aklamacji przed Ewangelią słuchamy: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. Również w Ewangelii słyszymy wezwanie do miłości bliźniego. Nawiązując do tych treści, można w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń Przykazanie nowe daję wam.

Komunia:

Panie dobry jak chleb („Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 283)

Antyfona na komunię głosi: „Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. Do tej prawdy o Bożej miłości można nawiązać, śpiewając w czasie komunii pieśń Panie dobry jak chleb.

Wyjście:

Chwalcie Pana (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Odwołując się do słów dzisiejszego psalmu, proponujemy zakończyć liturgię śpiewem Chwalcie Pana.

 

Monika Mystkowska

Zobacz także