Propozycja doboru pieśni na XVI Niedzielę zwykłą roku B

Wejście: Różne są dary łaski (muz. P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Śpiew ten przywołuje słowa, które usłyszymy w Psalmie. Niech ta Eucharystia będzie dziękczynieniem za dobro, którego doświadczamy. 

Przygotowanie darów: Czym się Panu odpłacę- Psalm 116 (muz. P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
W tym samym duchu proponujemy śpiew na przygotowanie darów. Niech on będzie wyrazem naszej wiary w to, że Pan jest naprawdę Dobrym Pasterzem, że nam dopomaga, podtrzymuje nasze życie (zob. Antyfona na wejście), że pojednał nas z Bogiem przez krzyż (zob. II czytanie). 

Komunia: Dajesz Jezu Ciało Swe (Niepojęta Trójco, str. 168)
Prośmy Pana, abyśmy z  Komunii, którą przyjmujemy, czerpali siłę do nowego życia. (zob.Modlitwa po Komunii).  

Uwielbienie: Confitemini Domino (Niepojęta Trójco, str. 273)
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry…

Zakończenie: Wielki jest Pan (Niepojęta Trójco, str. 152)
Wielki jest Pan, bo „przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.” (II czytanie).

Monika Różańska

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.