Propozycja doboru pieśni na XVI niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Mój wiekuisty Pasterz mię pasie (Ps 23)

W psalmie powtarzamy dziś słowa: „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”. Tę prawdę głosi dzisiejsza liturgia, przypominając nam o nieustannej opiece Pasterza, który troszczy się o swój lud. Dlatego też warto rozpocząć Eucharystię od pieśni, która wprowadza nas w głębię słów, które usłyszymy podczas liturgii.

Przygotowanie darów:

Różne są dary łaski

W tym miejscu proponujemy zaśpiewać pieśń, której słowa można usłyszeć w dzisiejszym psalmie.

Komunia:

Mądrość stół zastawiła obficie

W czytaniach i antyfonach słyszymy dziś o Pasterzu, który prowadzi swój lud. Dlatego też podczas komunii warto zaśpiewać pieśń, która przypomina nam o tym, że Pan jest naszym Pasterzem, że to On zaprasza nas do swego stołu i Chojnie obdarza swymi darami.

Wyjście:

Głoś imię Pana

W antyfonie rozpoczynającej liturgię można usłyszeć: „Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię”. Kończąc Eucharystię warto raz jeszcze podkreślić to wyznanie, śpiewając pieśń wychwalającą Pana.

Monika Mystkowska

Zobacz także