Propozycja doboru pieśni na XVI niedzielę zwykłą roku A

Wejście: 

Sławię Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na wejście słuchamy słów: „Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię”. Nawiązując do nich, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Sławię Cię Panie.

Przygotowanie darów:

Naucz nas Panie ( „Exultate Deo”, s. 417)

W dzisiejszych czytaniach oraz w Ewangelii słyszymy o tym, jaką rolę wyznaczył nam Pan Bóg. W czasie przygotowania darów proponujemy więc pieśń, w której prosimy, aby Pan nauczył nas rozpoznawać nasze powołanie.

Komunia:

Panie mój, nie jestem godzien („Niepojęta Trójco”, s. 172)

Antyfona na komunię mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”. Odwołując się do niej, proponujemy w czasie komunii pieśń Panie mój, nie jestem godzien.

Wyjście:

Wielki jest Pan („Niepojęta Trójco”, s. 152)

W dzisiejszym psalmie wysławiamy Pana słowami: „Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda: tylko Ty jesteś Bogiem”. Odwołując się do nich, proponujemy na zakończenie liturgii śpiew Wielki jest Pan.

 
Monika Mystkowska

Zobacz także