Propozycja doboru pieśni na XVI niedzielę zwykłą roku C

Wejście:

Wielki jest Pan („Niepojęta Trójco”, s. 152)

Antyfona na wejście głosi dziś prawdę: „Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię”. Nawiązując do tych słów, możemy włączyć się w wysławianie Pana, rozpoczynając liturgię śpiewem Wielki jest Pan.

Przygotowanie darów:

Boże mocny, Boże cudów („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 509)

W modlitwie nad darami kapłan wypowiada dziś słowa: „Boże, Ty jedyną, doskonałą Ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary Starego Prawa, przyjmij Ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla; niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia”. Możemy przyłączyć się do tego wołania, śpiewając pieśń Boże mocny, Boże cudów.

Komunia:

Miłosierny Pan i łaskawy („Niepojęta Trójco”, s. 150)

W antyfonie na komunię słyszymy słowa: „Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, dał pokarm bogobojnym”. Odwołując się do nich, można w czasie komunii zaśpiewać pieśń Miłosierny Pan i łaskawy.

Wyjście:

Kto się w opiekę („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 529)

Na zakończenie liturgii można zaśpiewać pieśń, w której oddajemy się Bożej opiece.

 
Monika Mystkowska

Zobacz także